Izravnava meje

Potek dokončne* meje, evidentirane v zemljiškem katastru, se lahko spremeni, če se lastnika sporazumeta o izravnavi meje in če meja v naravi poteka tako, da je onemogočena oziroma otežena uporaba 

ali obdelava zemljišča. Pri tem se lahko površina parc

ele z manjšo površino spremeni za največ pet odstotkov, vendar ne za več kot 500 kvadratnih metrov.

Postopek izravnave meje sestavljata tehnični in upravni del. Tehnični del postopka na podlagi naročila izvaja geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje geodetskih storitev. Rezultat tehničnega dela postopka je elaborat izravnave meje, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega dela postopka izravnave meje pri geodetski upravi.

Naroči storitev