Obvestila

Aktualna obverstila v podjetju:

Dobrodošli!

Vabimo Vas, da si na naši strani ogledate široko ponudbo geodetsko-informacijskih storitev, ki jih izvajamo.

Hitro in strokovno Vam:

  • pokažemo meje vaše parcele in po potrebi mejo uredimo,
  • tvorimo nove parcele,
  • izvedemo vse potrebno za pridobitev hišne številke,
  • izdelamo geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • zakoličimo objekt,
  • izdelamo elaborat za vpis objekta v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
  • vzpostavimo geografsko-informacijski sistem,
  • izdelamo karte s poljubno tematiko in
  • svetujemo katere odločitve sprejeti za gospodarno ravnanje z nepremičninami.

V primeru, da imate problem, na katerega v našem dolgem poslovanju še nismo naleteli, bomo z veseljem za Vas preučili zakonodajo, se povezali z našimi poslovnimi partnerjiin ter problem v skladu z najnovejšimi smernicami stroke rešili.

Kdo smo?

Geofoto d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno že od davnega leta 1995, ko je podjetje zaposlovalo le nekaj inženirjev. Danes pa se podjetje uvršča v vrh slovenskih ponudnikov geodetskega inženiringa in geoinformacijskih storitev tako po številu zaposlenih kot tudi po strokovnosti in usposobljenosti kadra. Z multidisciplinarnim pristopom izvajamo celovit spekter svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev na področju nepremičnin, infrastrukture in prostora. Sodelujemo v vseh fazah investicijskih procesov, od načrtovanja, gradnje stavb in objektov gospodarske javne infrastrukture do evidentiranja nepremičnin in ureditve lastništva. Našim strokovno izvedenim storitvam zaupajo številne ustanove državne in javne uprave, podjetja in nenazadnje zasebni naročniki, ki se k nam redno vračajo po strokovne nasvete. Vabimo Vas, da nas obiščete na Mariborski cesti 5 v Slovenski Bistrici, na Pobreški cesti 20 v Mariboru ali na Gubčevi ul. 2 v Rogaški Slatini.