Obvestila

Aktualna obverstila v podjetju:

Prosto delovno mesto

Sreda, 21 September 2011 16:37
 
V skladu s Pravilnikom o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list 105/2010, z dne 24.12.2010) objavljamo
 
PROSTO DELOVNO MESTO
UNIVERZITETNI DIPLOMIRAN INŽENIR GEODEZIJE

Podatki o prostem delovnem mestu

Naziv delodajalca GEOFOTO d.o.o.
Naslov delodajalca oz. delovnega mesta MARIBORSKA CESTA 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: BOJANA KIDRIÄO
telefon: 02/ 840 13 40, e-naslov: tajnistvo@geofoto.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela GEODET 3
Opis del in nalog PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV GEODETSKIH MERITEV
IZDELAVA ELABORATOV GEODETSKIH MERITEV
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela SLOVENSKA BISTRICA
Poklicna strokovna izobrazba UNIVERZITETNI DIPLOMIRAN INŽENIR GEODEZIJE
Trajanje zaposlitve 7 MESECEV (nadomeščanje v času porodniškega dopusta)
Delovni čas polni delovni čas (40 ur tedensko)
Delovne izkušnje željene delovne izkušnje na istovrstnem delovnem mestu

Prijava je mogoča do 5 dni od objave prostega delovnega mesta Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom na e-naslov: tajnistvo@geofoto.si ali naslov: Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica